0
کلاهبرداری و سرقت اینترنتی اطلاعات کارت بانکی, هک کارت بانکی
جاسوسی سایبری - شنود تلفنی - استراق سمع
امنیت اطلاعات, افتا, امنیت شبکه
جعل هویت در فضای مجازی, فریب و کلاهبرداری
دستگاه کارتخوان پوز POS بانکی
شنود تلفنی - جاسوسی سایبری - استراق سمع