معرفی دو کتاب مفید در حوزه حقوق اختراع

معرفی دو کتاب مفید در حوزه حقوق اختراع

ثبت اختراع - حقوق اختراع و مخترع - نقض حق اختراع

در این بخش به معرفی دو کتاب در حوزه حقوق اختراع و بیان مفهوم پتنت ترولPatent troll برای مخاطبان محترم سایت سایبرلا ، خواهیم پرداخت.


حقوق اختراعات

نویسنده: سید حسن میرحسینی

نشر میزان ۱۳۹۴

آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به تفصیل به بررسی فرآیند ثبت اختراع ، حقوق اختراع و مخترع ، نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن پرداخته است.

مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه مسئله حقوق اختراع و ضمانت اجرای آن را در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حق اختراع و کسانی که متقاضی ثبت اختراع هستند، مفید خواهد بود.


احتکار اختراع

نویسنده: سارا حاجی زاده

انتشارات مجد ۱۳۹۴

آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به زمینه تاریخی پتنت ترول – Patent Troll در نظام حقوق اختراع و پیامدهای مثبت آن مانند تاثیر مثبت بر بازار و بر حقوق اختراع و پیامدهای منفی آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و تاثیر ترول بر سیستم حقوق اختراعات، رویه قضایی قبل و بعد از دعوای «ای بی» در شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع پرداخته است.

مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه بطور اختصاصی به موضوع احتکار اختراع و نحوه محاسبه خسارت در دعوای نقض حق اختراع پرداخته است، مطالعه آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.


پتنت ترول – Patent troll چیست؟

پتنت ترولPatent troll به شرکتی که برای تولید پول یا جلب توجه به وسیلهٔ در اختیار داشتن پتنت‌ها یا حق امتیاز برای دیگران مزاحمت ایجاد نماید و از آنها شکایت کند، گفته می‌شود.

اگر دو واژهٔ حق امتیاز (پتنت) و ترول را ترکیب نمائیم نتیجه اش می‌شود پتنت ترول. کمپانی‌ها یا افراد نگه دارنده پتنت‌ها به پتنت ترول هم یاد می‌شود زیرا آنها به تعقیب کمپانی‌های بزرگ می‌پردازند تا به واسطه پتنت‌های خود از آنها غرامت بگیرند.

برای اخذ مشاوره حقوقی در زمینه اختراعات نرم افزاری اینجا کلیک کنید

 

بدون نظر

پاسخی بنویسید