0
دکتر عیسی زارع پور, مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
جرایم فضای مجازی, جرایم رایانه ای و اینترنتی, سایبرلا
جلسه شورای عالی فضای مجازی
شبکه ملی اطلاعات ایران
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
شبکه ملی اطلاعات ایران

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!