سایبرلا- وکیل و مشاور حقوقی جرایم فضای مجازی

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره www.help.ictlaw.ir مراجعه بفرمایید

خدمات وب سایت مشاوره حقوقی بصورت رایگان می باشد

در حال حاضر موسسه مشاوره تلفنی ارائه نمی نماید و صرفا مشاوره حضوری و یا اینترنتی امکان پذیر می باشد

برای اخذ مشاوره حضوری حتما از قبل باید هماهنگی صورت بپذیرد

حقوق تخصصی فضای مجازی و سایبری


موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن موسسه : ۸۸۶۱۰۳۴۰

فکس موسسه: ۷۷۶۸۱۶۸۴

تلفن برای تعیین وقت جلسات حضوری: ۰۹۱۲۰۱۳۶۲۵۷

سایر شماره تماس های موسسه: ۰۹۱۰۴۹۶۲۲۶۵ و ۰۹۱۲۵۰۴۵۵۹۴