برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره www.help.ictlaw.ir مراجعه بفرمایید

خدمات وب سایت مشاوره حقوقی بصورت رایگان می باشد

در حال حاضر موسسه مشاوره تلفنی ارائه نمی نماید و صرفا مشاوره حضوری و یا اینترنتی امکان پذیر می باشد

برای اخذ مشاوره حضوری حتما از قبل باید هماهنگی صورت بپذیرد

حقوق تخصصی فضای مجازی و سایبری


موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن موسسه : 88610340

فکس موسسه: 77681684

تلفن برای تعیین وقت جلسات حضوری: 09120136257