یکی از وکلای مالباختگان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: به وکالت از مالباختگان سکه ثامن شکایتی علیه ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و نعمت زاده وزیر محترم وقت وزارت صنایع و معادن و تجارت -به دلیل اهمال و سهل انگاری و قصوری که در این خصوص صورت گرفته بود- قبلا مطرح شد.

امادادسرای رسیدگی کننده به جرایم متهمین، پرونده را  به دلیل وضعیت شغلی متهمین که کارمند دولت محسوب می شوند با قرار عدم صلاحیت  به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال کرده است.

پرونده رییس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت صمت به اتهام معاونت در کلاهبرداری در پرونده سکه ثامن جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

براساس این گزارش، پیش از این مالباختگان پرونده سکه ثامن از شکایت خود علیه وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر خبر داده بودند که این پرونده ها کماکان در جریان رسیدگی است.