دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی حقوقی و کیفری

 

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

*** ویژه شرکت های فعال در صنعت ICT ***

حقوق تخصصی فضای مجازی و سایبری


موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن موسسه : ۸۸۶۱۰۳۴۰

فکس موسسه: ۷۷۶۸۱۶۸۴

تلفن برای تعیین وقت جلسات حضوری: ۰۹۱۲۰۱۳۶۲۵۷

سایر شماره تماس های موسسه: ۰۹۱۰۴۹۶۲۲۶۵ و ۰۹۱۲۵۰۴۵۵۹۴